Τηλέφωνο επικοινωνίας :2313-032156

Θηλασμός, η επόμενη πρόκληση μετά το τοκετό.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τοκετού οι νέες μητέρες έρχονται αντιμέτωπες με μία νέα πρόκληση, τον επιτυχή θηλασμό. Και ενώ οι περισσότερες από τις νέες μητέρες έχουν αποφασίσει ότι θα θηλάσουν, οι πρώτες δυσκολίες ή η πίεση του περιβάλλοντος αποτελούν αιτίες για να μεταβληθεί ο θηλασμός από μία φυσική και αυτόματη διεργασία σε προβληματισμό, με συνέπεια τη συχνή διακοπή του ή την αναστολή έναρξής του. Σε μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπου ο πληθυσμός είναι ανομοιογενής και αποτελείται από πληθυσμιακές οντότητες με διαφορετική παιδεία, θρησκεία και κουλτούρα, έχει αποδειχθεί ότι η εξοικείωση με την έννοια του θηλασμού, η συνειδητοποίηση της γυναίκας ότι αυτός αποτελεί το μοναδικό φυσικό τρόπο διατροφής που ανέπτυξε το ανθρώπινο είδος εδώ και χιλιάδες χρονιά και η φροντίδα της θηλάζουσας αποτελούν τους κύριους παράγοντες για έναν επιτυχή θηλασμό. Καθοριστικό ρόλο στην έναρξη του θηλασμού αποτελεί η εξοικείωση της νέας μητέρας με την έννοια του θηλασμού από το οικογενειακό της περιβάλλον. Γυναίκες οι οποίες από την εφηβική ηλικία ερχόντουσαν σε επαφή με συγγενικά πρόσωπα τα οποία θήλαζαν, παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά επιτυχούς θηλασμού. Βέβαια, υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους μία νέα μητέρα δεν επιτρέπεται ή δε μπορεί να θηλάσει και εκεί έρχεται η παρουσία του ιατρού να συμβουλέψει τη μητέρα και να καθοδηγήσει το ζευγάρι να στραφεί στις σωστές μεθόδους διατροφής του νέου μέλους της οικογένειάς τους. Τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα του θηλασμού στη σωματική και ψυχική υγεία των νεογνών και των παιδιών θα είναι το αντικείμενο του επόμενου άρθρου....

----------------------------------------- Ιωάννης Φελεσάκης Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος