Τηλέφωνο επικοινωνίας :2313-032156Τι είναι τα βλαστοκύτταρα

Είναι κύτταρα στην πιο αρχική τους μορφή (αρχέγονα) που δεν έχουν συγκεκριμένο ρόλο ή λειτουργία (εξειδίκευση). Μπορούν να αυτοανανεώνονται ή να διαφοροποιούνται σε άλλους τύπους κυττάρων και ,ανάλογα με το περιβάλλον, μετατρέπονται στο είδος των κυττάρων που χρειάζεται π.χ. αν βρεθούν στην καρδιά θα γίνουν καρδιακός ιστός. Αυτή η μοναδική ικανότητα των βλαστοκυττάρων να διαιρούνται, να διαφοροποιούνται και να εξειδικεύονται είναι αυτό που κάνει τα βλαστικά κύτταρα ανεκτίμητα στον αναδυόμενο τομέα της αναγεννητικής ιατρικής.

Που υπάρχουν βλαστοκύτταρα:

» στο έμβρυο καθ 'όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

» στο αίμα και τον ιστό του ομφάλιου λώρου κατά τη γέννηση

» σε συγκεκριμένους ιστούς των ενηλίκων, όπως ο μυελός των οστών, το λίπος και ο οδοντικός πολφός.

Ιδιότητες & πλεονεκτήματα των βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ & WJ

» Είναι πολύ 'νεαρά' και ανώριμα, από ανοσολογικής άποψης, κύτταρα.

» Υπάρχει μικρότερη πιθανότητα για εμφάνιση της νόσου του Μοσχεύματος κατά του Ξενιστή (GvHD) σε περίπτωση μεταμόσχευσης

» Δίνουν τη δυνατότητα αλλογενούς χρήσης τους και από άτομα όχι απόλυτα συμβατά

» Είναι πιο 'ανθεκτικά', πιο υγιή και λιγότερο επιρρεπή στον φυσιολογικό κυτταρικό θάνατο.

» Δεν έχουν εκτεθεί στο περιβάλλον και τις επιρροές του για μεγάλο χρονικό διάστημα

» Μπορούν΄να συλλεγούν μόνο μία φορά στη ζωή κάθε ανθρώπου : κατά τη γέννησή του

»Η συλλογή τους είναι εύκολη, ανώδυνη, μη-επεμβατική και δεν απαιτεί καμία προηγούμενη προετοιμασία

Γιατί να φυλάξουμε τα βλαστικά κύτταρα από το αίμα και τον ιστό του ομφάλιου λώρου;

Η στιγμή της γέννησης είναι η μοναδική ευκαιρία για τη συλλογή των κυττάρων από το αίμα και τον ιστό του ομφάλιου λώρουΗ φύλαξη των κυττάρων αυτών δίνει στο παιδί σας τη μοναδική δυνατότητα να επωφεληθεί ιατρικά, εάν χρειαστεί, από τις ήδη αποδεδειγμένες εφαρμογές που αυτά έχουν, αλλά και από τις αναρίθμητες μελλοντικές προοπτικές τους.

Το αίμα και ο ιστός του ομφάλιου λώρου συλλέγονται πολύ εύκολα και εντελώς ανώδυνα

Τα κύτταρα από το αίμα και τον ιστό του ομφάλιου λώρου του μωρού σας αποτελούν ένα 100% συμβατό μόσχευμα για το ίδιο, αλλά και ένα μόσχευμα με αυξημένες πιθανότητες συμβατότητας για τους κοντινούς συγγενείς του.

Πρόκειται για τα πιο νέα και λιγότερο 'ώριμα' ανοσολογικά κύτταρα που μπορούμε να συλλέξουμε, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του μυελού των οστών. Η μεταμόσχευσή τους παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά απόρριψης του μοσχεύματος και μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης της Νόσου του Μοσχεύματος κατά του ξενιστή, μίας επιπλοκής της μεταμόσχευσης που αποτελεί κίνδυνο για τον δέκτη.

Τα βλαστικά κύτταρα από το αίμα και τον ιστό του ομφάλιου λώρου ελέγχονται για λοιμογόνους παράγοντες πριν καταψυχθούν. Επιπλέον, προέρχονται από έναν οργανισμό που δεν έχει προλάβει να εκτεθεί στο μικροβιακό φορτίο του εξωτερικού περιβάλλοντος, καθώς το έμβρυο είναι αρκετά προστατευμένο κατά τη διάρκεια της κύησης μέσα στη μήτρα. Έτσι, υπάρχει μικρότερη πιθανότητα μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε περίπτωση χρήσης τους σε μεταμόσχευση ή κυτταρική θεραπεία.

Τα κύτταρα αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ανάγκης, σε αντίθεση με τα μοσχεύματα μυελού των οστών και περιφερικού αίματος, όπου πρέπει να γίνει μία χρονοβόρα και συχνά πολυέξοδη διαδικασία για την εύρεση συμβατού δότη και την συλλογή του επιθυμητού δείγματος.

Εάν υπάρχει βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό για κάποιες ασθένειες που σήμερα γνωρίζουμε πως μπορούν να θεραπευθούν με τη χρήση των βλαστοκυττάρων, η φύλαξή τους μπορεί να αποβεί σωτήρια για κάποιο μέλος της άμεσης οικογένειάς σας.

Εάν οι γονείς είναι ζευγάρι μικτής εθνικότητας, η φύλαξη των βλαστοκυττάρων των παιδιών σας θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα γι αυτά, αφού θα υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία να βρεθούν συμβατοί δότες σε περίπτωση ανάγκης για μεταμόσχευσης.

Εάν πρόκειται για μία πολύτιμη εγκυμοσύνη μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, και μάλιστα με τη χρήση ξένου σπέρματος ή ωαρίου, οι γονείς μπορούν να προσφέρουν στο παιδί τους την πρόσβαση σε ένα σίγουρα συμβατό μόσχευμα, ενώ διαφορετικά, και σ' αυτή την περίπτωση, θα είναι δύσκολο να βρεθεί ιστοσυμβατό δείγμα.

Οι Επιλογές

Τα βλαστικά κύτταρα αποτελούν τα τελευταία χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα πεδία έρευνας στην ιατρική. Οι έρευνες αυτές έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, δημιουργώντας πρωτόκολλα θεραπειών για περισσότερες από 80 παθήσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός θα πολλαπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια.

Η φύλαξη επομένως των βλαστικών κυττάρων είναι μια επιλογή που πρέπει να σκεφτούν όλοι οι γονείς πριν τον τοκετό. Οι επιλογές που προσφέρονται σήμερα στην Ελλάδα είναι η φύλαξη των βλαστοκυττάρων σε μια οικογενειακή τράπεζα βλαστοκυττάρων ή η δωρεάστη δημόσια τράπεζα βλαστοκυττάρων. Οι δύο αυτές επιλογές δε πρέπει να συγχέονται, καθώς αποτελούν δυο διαφορετικά είδη υπηρεσιών που δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους.

Μια οικογενειακή τράπεζα βλαστοκυττάρων, προσφέρει τη φύλαξη των κυττάρων για τον ίδιο τον δότη (δηλαδή το ίδιο το παιδί, 100% συμβατότητα) και πιθανώς για το οικογενειακό του περιβάλλον. Δικαίωμα χρήσης των κυττάρων δεν έχει κανένας άλλος πέραν από τους ανωτέρω.

Η δημόσια τράπεζα βλαστοκυττάρων προσφέρει τη φύλαξη των κυττάρων του δότη με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε θεραπεία από οποιονδήποτε είναι συμβατός με αυτά τα κύτταρα. Οι δημόσιες τράπεζες σε μεγάλο τους ποσοστό ανήκουν σε ένα ευρύ παγκόσμιο δίκτυο εύρεσης μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, μια παγκόσμια δεξαμενή δειγμάτων, από την οποία μπορούν να επιλέξουν μοσχεύματα σύμφωνα με κάποιες εξειδικευμένες παραμέτρους. Οι υποψήφιοι γονείς καλούνται να δωρίσουν το δείγμα προς αυτά τα ιδρύματα και σταματάνε πλέον να έχουν κάθε δικαίωμα πάνω σε αυτό.

Κάθε υποψήφιος γονέας που ενδιαφέρεται για τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων καλείται, όταν έρθει η στιγμή του τοκετού, να αποφασίσει ποια υπηρεσία είναι αυτή που τον ενδιαφέρει περισσότερο.


Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, θεραπεία, περίθαλψη ή πρόληψη οποιασδήποτε νόσου χωρίς τη συμβουλή εξειδικευμένου ιατρού και δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση και την ιατρική συμβουλή. Ποτέ μη παραβλέψετε ή τροποποιήσετε ολικώς ή μερικώς ιατρική συμβουλή. Ο συντάκτης του άρθρου δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη βασισμένη στις πληροφορίες και τα δεδομένα αυτού του δικτυακού τόπου.