Τηλέφωνο επικοινωνίας :2313-032156

Αμνιοπαρακέντηση

Η αμνιοπαρακέντηση (λήψη αμνιακού υγρού) είναι επεμβατική μέθοδος για τον έλεγχο των χρωμοσωμάτων του εμβρύου και πραγματοποιείται από την 17η εβδομάδα. Υπό υπερηχογραφικό έλεγχο μια λεπτή βελόνα εισέρχεται διακοιλιακά στον αμνιακό σάκο και λαμβάνεται μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού. Έτσι εξετάζεται ο αριθμός και η ακεραιότητα των χρωμοσωμάτων του εμβρύου και αποκλείονται όλες οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο Down. Ο κίνδυνος αποβολής είναι περίπου 1%.


Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, θεραπεία, περίθαλψη ή πρόληψη οποιασδήποτε νόσου χωρίς τη συμβουλή εξειδικευμένου ιατρού και δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση και την ιατρική συμβουλή. Ποτέ μη παραβλέψετε ή τροποποιήσετε ολικώς ή μερικώς ιατρική συμβουλή. Ο συντάκτης του άρθρου δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη βασισμένη στις πληροφορίες και τα δεδομένα αυτού του δικτυακού τόπου.