Τηλέφωνο επικοινωνίας :2313-032156

Αυχενική Διαφάνεια- Υπερηχογράφημα 11-13+6 w

Το υπερηχογράφημα αυτό πραγματοποιείται μεταξύ 11 και 13+6 εβδομάδας συνήθως διακοιλιακά. Ελέγχεται η ανάπτυξη του εμβρύου, η ανατομία του και προσδιορίζεται η πιθανότητα για χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως το Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21), σύνδρομο Edwards (Τρισωμία 18), Patau (Τρισωμία 13). Η ηλικία της μητέρας, υπερηχογραφικές μετρήσεις και βιοχημικές παράμετροι συνυπολογίζονται από ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχεται στους πιστοποιημένους ιατρούς για τη διενέργεια της αυχενικής διαφάνειας από το Fetal Medicine Foundation. Πρωτοπορος της μεθόδου αυτής είναι ο καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης ιδρυτής του Fetal Medicine Foundation ( King's College Hospital- Λονδίνο - Ηνωμένο Βασίλειο)

Τα έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων φυσιολογικά. Η αυξημένη αυχενική διαφάνεια μπορεί να σχετίζεται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, με συγγενείς καρδιοπάθειες και με σπάνια γενετικά σύνδρομα. Η παρουσία αυξημένης αυχενικής διαφάνειας πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριμένο έλεγχο προκειμένου να αποκλειστεί η παρουσία παθολογικών καταστάσεων.

Ο μόνος προς το παρόν τρόπος με τον οποίο μπορούν να διαγνωστούν προγεννητικά οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι επεμβατικός, δηλαδή η λήψη χοριακών λαχνών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης και η αμνιοπαρακέντηση μετά τις 17 εβδομάδες της εγκυμοσύνης.

Πιστοποιημένοι ιατροί για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος 11-13+6w από το Fetal Medicine Foundation στην Ελλάδα είναι οι κάτωθι:

www.fetalmedicine.com

https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=1


Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, θεραπεία, περίθαλψη ή πρόληψη οποιασδήποτε νόσου χωρίς τη συμβουλή εξειδικευμένου ιατρού και δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση και την ιατρική συμβουλή. Ποτέ μη παραβλέψετε ή τροποποιήσετε ολικώς ή μερικώς ιατρική συμβουλή. Ο συντάκτης του άρθρου δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη βασισμένη στις πληροφορίες και τα δεδομένα αυτού του δικτυακού τόπου.