Τηλέφωνο επικοινωνίας :2313-032156

Μαιευτική παρακολούθηση

Η μαιευτική παρακολούθηση περιλαμβάνει συγκεκριμένο πλάνο επισκέψεων , υπερηχογραφημάτων και διαγνωστικών εξετάσεων, όπως ορίζεται απο την Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικής Γυναικολογίας. Το πλάνο τροποποιείται ανάλογα με τις ιατρικές απαιτήσεις της κάθε εγκυμονούσας.


Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, θεραπεία, περίθαλψη ή πρόληψη οποιασδήποτε νόσου χωρίς τη συμβουλή εξειδικευμένου ιατρού και δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση και την ιατρική συμβουλή. Ποτέ μη παραβλέψετε ή τροποποιήσετε ολικώς ή μερικώς ιατρική συμβουλή. Ο συντάκτης του άρθρου δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη βασισμένη στις πληροφορίες και τα δεδομένα αυτού του δικτυακού τόπου.