Τηλέφωνο επικοινωνίας :2313-032156

Προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος

Κάθε γυναίκα συνίσταται να επισκέπτεται το Γυναικολόγο μία φορά το έτος. Στον ετήσιο έλεγχό της πραγματοποιούνται:
-Τυπική γυναικολογική εξέταση
-Λήψη παπ τεστ
-Γυναικολογικό υπερηχογράφημα
-Κλινική εξέταση μαστού, παραπομπή για τη διενέργεια μαστογραφιας και εκτίμησή της

Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, θεραπεία, περίθαλψη ή πρόληψη οποιασδήποτε νόσου χωρίς τη συμβουλή εξειδικευμένου ιατρού και δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση και την ιατρική συμβουλή. Ποτέ μη παραβλέψετε ή τροποποιήσετε ολικώς ή μερικώς ιατρική συμβουλή. Ο συντάκτης του άρθρου δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη βασισμένη στις πληροφορίες και τα δεδομένα αυτού του δικτυακού τόπου.