Τηλέφωνο επικοινωνίας :2313-032156

Φυσιολογικός Τοκετός

Για την ομαλή έκβαση του τοκετού δεν προβαίνουμε σε προγραμματισμένη πρόκληση αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες συντρέχει ιατρικός λόγος (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης της κύησης). Η πρόκληση τοκετού σε ημερομηνία προγενέστερη της πιθανής ημερομηνίας τοκετού (Π.Η.Τ.) συνδέεται, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, με αυξημένα ποσοστά καισαρικής τομής. Την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού και ανά δύο ημέρες ελέγχεται η κατάσταση του εμβρύου και μόνο επί παρουσίας ανησυχητικών ευρημάτων ή όταν έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα (παράταση) κατόπιν συνεννόησης με την μέλλουσα μητέρα προβαίνουμε στη πρόκληση τοκετού. Ο τοκετός απαιτεί την πλήρη συνεργασία της μητέρας με τον μαιευτήρα και τη μαία.

Ο τοκετός διακρίνεται σε τρία στάδια:

√ 1. Το πρώτο στάδιο ή στάδιο διαστολής

√ 2. Το δεύτερο στάδιο ή στάδιο εξώθησης και

√ 3. Το τρίτο στάδιο ή στάδιο υστεροτοκίας

Το πρώτο στάδιο διακρίνεται σε δύο στάδια:

√ 1. Τη Λανθάνουσα φάση (φάση κατά την οποία γίνεται η εξάλειψη του τραχήλου και η διαστολή του τραχήλου ως τα 3 εκατοστά).

√ 2. Την Ενεργητική φάση ( φάση κατά την οποία γίνεται η τελεία διαστολή του τραχήλου)


Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, θεραπεία, περίθαλψη ή πρόληψη οποιασδήποτε νόσου χωρίς τη συμβουλή εξειδικευμένου ιατρού και δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση και την ιατρική συμβουλή. Ποτέ μη παραβλέψετε ή τροποποιήσετε ολικώς ή μερικώς ιατρική συμβουλή. Ο συντάκτης του άρθρου δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη βασισμένη στις πληροφορίες και τα δεδομένα αυτού του δικτυακού τόπου.